RESURS UTB

RESURS WIND I URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W CAŁEJ POLSCE


Wraz z nadejściem nowych regulacji prawnych, chcielibyśmy zaproponować Państwu profesjonalne przygotowanie Resursu urządzeń dźwigowych na terenie całej Polski na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176), które wprowadza pojęcie RESURSU

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2176

Kompleksowo i merytorycznie wspomożemy Twoją firmę w oszacowaniu projektowanego bezpiecznego czasu eksploatacji dowolnego UTB.

INFORMACJE NA TEMAT USŁUGI POD NUMEREM TELEFONU : 512-904-428 / 399-256-120

  • Dla dźwigów eksploatowanych więcej niż 25 lat.

Wymagane jest wykonanie przeglądu specjalnego, gdzie zostanie określony jego stan techniczny wraz z określeniem niezgodności biorąc pod uwagę obecny standard w oparciu o normę PN-EN 81-80. Jest to bardzo ważne ponieważ wszystkie niezgodności stanowią zagrożenie dla bezpiecznego eksploatowania takich urządzeń. Określimy Państwu wymagane działania które umożliwią dalszą eksploatację urządzeń transportu bliskiego (Dźwigów). Zostanie również wykonane badanie przez odpowiedni organ jakim jest UDT (Urząd Dozoru Technicznego)

W przypadku negatywnego wyniku stopnia wykorzystania urządzenia dźwigowego konieczne jest przeprowadzenie Przeglądu Specjalnego, którym jest techniczna ocena stanu urządzenia i stopnia realnego wykorzystania RESURSU, podlegającego pod ustawę o dozorze technicznym ( Dz. U. poz. 1040).

Po skończonym przeglądzie specjalnym niezbędne jest doraźne badanie wykonane przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego)

  • W przypadku większej liczby urządzeń kwoty ustalane są indywidualnie.

Prawidłowe przygotowanie tej dokumentacji określa bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia transportu bliskiego, dlatego warto powierzyć je osobom z odpowiednimi kwalifikacjami. Jako wykwalifikowani inżynierowie zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji resursu od chwili, gdy weszło w życie rozporządzenie ministra. Dlatego posiadamy bardzo duże doświadczenie; mamy za sobą wykonanie wielu resursów dla różnych typów urządzeń.

__________________________________

DZWIGOWE.COM Michał Kolasa
ul. Leśmiana 3/1
60-194 Poznań

email: dzwigowe.kolasa@gmail.com

tel: +48 512-904-428 lub +48 399-256-120

_________________________________

Formularz kontaktowy:

Mapa dojazdu

Przydatne linki